Coronapandemin och socioekonomiska skillnader

En prognos om kort- och långsiktiga effekter

2020

Wenjing Tao

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Arbete och arbetsmiljö, Boende och närmiljö, Hälsa och sjukdom, Levnadsvanor, Psykisk hälsa

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på socioekonomiskt utsatta grupper.

Coronapandemin kan påverka folkhälsan i befolkningen, både på kort och lång sikt. Vid samhällskriser drabbas socioekonomiskt utsatta grupper i högre utsträckning än övriga befolkningen. Socioekonomiskt utsatta grupper har en ökad risk dels för att smittas av coronaviruset covid-19, dels för att sprida smittan i sin umgängeskrets och i lokalsamhället. Det beror bland annat på svårigheter att iaktta fysisk distansering och självisolering vid behov.

Fokus för rapporten ligger på låginkomsttagare, hemlösa, personer med alkohol- och substansberoende och personer med utländsk bakgrund i synnerhet nyanlända och papperslösa.

 

Rapportens förstasida