Vård bland asylsökande i Stockholms län år 2017–2019

2022

Jurgita Narusyte, Susanne Wicks, Christina Dalman, Johan Åhlén

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Rapporten kartlägger vårdmönster bland asylsökande i Stockholms län under åren 2017–2019.

I denna rapport redovisas en kartläggning över asylsökandes vård och hur den var fördelad på primärvård, specialiserad öppenvård och slutenvård under åren 2017 till 2019.

Asylsökandes vård, beroende på vårdnivå och år, utgjorde 0,1–0,6 procent av den totala vårdkonsumtionen. Dock finns skillnader mellan asylsökandes och folkbokfördas vårdmönster.

 

Förstasida Rapport 22.15