Kostnadseffektiviteten av bältrosvaccinering med Shingrix® i Region Stockholm

2023

Camilla Nystrand, Shuang Hao, Emelie Heintz, Vibeke Sparring

Forskning och utveckling, Rapport , Hälsa och sjukdom

En hälsoekonomisk utvärdering som undersöker kostnadseffektiviteten av Shingrix® i jämförelse med ingen vaccination för personer över 65 år i Region Stockholm.

Upp emot 95% av alla vuxna i Sverige har tidigare haft vattkoppor, vilket innebär att de flesta har en risk att utveckla bältros. En majoritet av de personer som insjuknar i bältros får milda komplikationer, medan vissa upplever långvarig smärta och komplikationer som kan minska livskvalitén och leda till ett ökat vårdbehov.

Ett första bältrosvaccin har i tidigare studier visat sig inte vara kostnadseffektivt. Ett nytt vaccin mot bältros, Shingrix®, har visat på högre vaccineffekt, längre effektduration, och kan användas av individer med nedsatt immunförsvar. Huruvida Shingrix är en kostnadseffektiv användning av Region Stockholms resurser är dock inte undersökt.