Ett kvarts sekel med BAMSE-projektet

Viktiga resultat och dess betydelse ur ett folkhälsoperspektiv

2023

Sandra Ekström, Alexandra Lövquist, André Lauber, Erik Melén, Inger Kull, Anna Bergström, Anne-Sophie Merritt, Göran Pershagen, Magnus Wickman, Antonios Georgelis

Forskning och utveckling, Barn och unga, Boende och närmiljö, Hälsa och sjukdom

En jubileumsrapport som ger en översikt över forskningsprojektet BAMSE:s bidrag till kunskapen om allergisjukdomar och deras orsaker hos barn och unga under cirka 30 år.

Denna rapport vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän inom hälsoskydd och hälso- och sjukvård i Stockholmsregionen, men även till andra intresserade både lokalt, regionalt och nationellt.

BAMSE-projektet, som startades 1994, har följt drygt 4000 barn från vaggan till vuxenlivet med flera kliniska undersökningar och enkäter. Projektet BAMSE, som står för barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi, syftar främst till att få kunskap om hur livsstil, miljö och arv påverkar astma, allergi och lungfunktionsutveckling, att bromsa ökningen av astma och allergi
samt lindra besvären hos dem som drabbas. Projektet har dock under årens gång utvecklats till att även inkludera bredare frågeställningar inom folkhälsa.

Omslag Ett kvarts sekel med BAMSE-projektet