Men är det säkert?

Att bemöta vaccintveksamhet kring covid-19

2021

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm

Forskning och utveckling, Informationsmaterial, Hälsa och sjukdom

För att kunna prata om vaccination mot covid-19 är det en förutsättning att själv kunna svara på vanligt förekommande frågor. Det är också viktigt att bemöta den som är tveksam på ett lyhört sätt.

Den här broschyren lyfter kortfattat saker som är viktiga att tänka på vid ett samtal om vaccination mot covid-19.

Broschyren är framtagen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), i Region Stockholm. I arbetet har vi tagit stöd av vaccinationsexperter samt tänkta användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, hälsoinformatörer och företrädare för civilsamhällesorganisationer som vill bidra i att samtala om vaccination mot covid-19. 

 

framsidan av broschyren "men är det säkert? Att bemöta tveksamhet kring vaccin mot covid-19"