Unga vuxnas cannabisbruk

Ny metod visar på 2–3 gånger högre förekomst

2023

Filip Andersson, Rosaria Galanti, Cecilia Magnusson

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Levnadsvanor

Cannabisbruket i Sverige kan vara betydligt vanligare än man tidigare trott.

I en studie har forskare prövat en ny metod att ställa enkätfrågor för att skatta användningen av cannabis. Den nya frågemetoden visar att 13 procent av unga vuxna använt cannabis under den senaste månaden, jämfört med 4 procent när den traditionella frågemetoden använts.

Cannabisanvändningen har ökat i Europa de senaste decennierna och en liknande trend syns i Sverige. År 2021 uppskattade Folkhälsomyndigheten att 3 procent av den vuxna befolkningen (16–84 år) använt drogen under det senaste året. Det kan jämföras med att 4 procent av befolkningen (16–64 år) anger att de brukat någon typ av narkotika under 2021. Cannabis är alltså den vanligaste illegala drogen i Sverige.

Sökord: Cannabis, droger, narkotika

Rapport 2023:10