Stress i arbetet

2019

Centrum för arbets- och miljömedicin

Informationsmaterial, Arbete och arbetsmiljö, Psykisk hälsa

Det här faktabladet tar upp vad som skapar stress i arbetet och vilka hälsoproblem det kan leda till. Det innehåller också råd om åtgärder som kan förebygga och minska arbetsrelaterad stress.

Stress som pågår en längre tid utan perioder av återhämtning orsakar både personligt lidande och allvarliga och kostsamma problem för samhället. Stress och psykiska påfrestningar i arbetet har ökat under senare år och är idag en av de största hälsoriskerna i arbetslivet.

Omslag Stress i arbetet