Att planera skift- och nattarbete i vård och omsorg

2022

Annika Lindahl Norberg, Per Gustavsson, Carolina Bigert

Informationsmaterial, Arbete och arbetsmiljö

En guide med information och rekommendationer kring skift- och nattarbete för arbetsgivare, chefer och schemaläggare.

Medarbetare som håller verksamheten i gång under dygnets alla timmar behövs inom vård och omsorg. Men skift- och nattarbete påverkar både kroppen och vardagslivet utanför arbetet. Hur ska ett schema se ut för att kunna täcka verksamhetens behov och samtidigt vara så hälsosamt som möjligt?

I den här korta guiden har vi samlat aktuell kunskap från vår egen och andras forskning. Guiden är tänkt att vara ett stöd för arbetsgivare med ansvar för skift- och nattarbetare och för chefer och schemaläggare som vill veta mer om det här området.

Omslag "Att planera skift och nattarbete i vård och omsorg