Listen

Utbildning och nätverk

Välkommen på kurs, workshop, nätverksträff, seminarium arrangerade av FoUU-verksamheter inom folkhälsa vid Region Stockholm. Vi vänder oss främst till dig som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län, till exempel inom vård, skola och intresseorganisationer, eller som politiker eller tjänsteman inom region, kommun och stat.

Din sökning på 'AOSP' gav 4 sökträffar

Filtrering

2024-10-08

8 - 17

Stockholm, lokal kommer att bekräftas

Under hösten 2024 erbjuder Nationellt centrum för suicidforskning och prevention kostnadsfria instruktörsutbildningar i AOSP – Akut omhändertagande av självmordsnära person.

Se mer

2024-10-22

8 - 17

Stockholm, lokal kommer att bekräftas

Under hösten 2024 erbjuder Nationellt centrum för suicidforskning och prevention kostnadsfria instruktörsutbildningar i AOSP – Akut omhändertagande av självmordsnära person.

Se mer

2024-11-26

8 - 17

Stockholm, lokal kommer att bekräftas

Under hösten 2024 erbjuder Nationellt centrum för suicidforskning och prevention kostnadsfria instruktörsutbildningar i AOSP – Akut omhändertagande av självmordsnära person.

Se mer

2024-12-10

8 - 17

Stockholm, lokal kommer att bekräftas

Under hösten 2024 erbjuder Nationellt centrum för suicidforskning och prevention kostnadsfria instruktörsutbildningar i AOSP – Akut omhändertagande av självmordsnära person.

Se mer

1/1