Aktion Livräddning – introducerande föreläsning om självmordsprevention

  • 2024-10-16

  • 9 - 15

  • Piperska Muren, Scheelegatan 14

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) bjuder in till en introducerande endagsföreläsning i självmordsprevention. Sedan 2012 har utbildningen erbjudits till invånare och personal verksamma i Stockholms län.

Målgrupp

Den introducerande endagsföreläsningen riktar sig främst till personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med självmordsnära och sårbara människor.

Praktisk information

Tid: 09.00-15.00
Föreläsare: Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och leg. psykoterapeut

Föreläsningen är kostnadsfri. 

Under utbildningsdagen belyses följande områden:

  • Fakta om självmord, myter och tabun
  • Vikten av ett öppet samtalsklimat – att våga tala om självmord
  • Bemötande av självmordsnära patienter och det professionella förhållningssättet
  • Riskfaktorer – vad bör du vara uppmärksam på?
  • Skyddande faktorer för självmordshandling
  • Syftet med en självmordsriskbedömning – varför behövs den, och när ska den utföras?

Anmälan

Föreläsningarna är kostnadsfria. Anmälan krävs och i anmälan behövs namn och mejladress till alla deltagare samt utbildningsdatum.

Anmälan skickas tillelisabeth.throback@ki.se   

Anmälan sker löpande och först till kvarn gäller. Reservation för ändringar gäller samtliga tillfällen. 

Lokalt anordnad föreläsning

Vi kan även erbjuda föreläsningen på plats för verksamheter i Stockholm om ni är minst 50 deltagare.

Vid intresse kontakta: Josefine Engelbrechtsen, josefine.engelbrechtsen@ki.se