Akut omhändertagande av självmordsnära person - Allmänheten

  • 2024-10-22

  • 8 - 17

  • Stockholm, lokal kommer att bekräftas

Under hösten 2024 erbjuder Nationellt centrum för suicidforskning och prevention kostnadsfria instruktörsutbildningar i AOSP – Akut omhändertagande av självmordsnära person.

Akut Omhändertagande av Självmordsnära Person (AOSP) är en utbildning som syftar till att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation när en individ är risk att ta sitt liv. I höst erbjuds verksamheter i Stockholms län att kostnadsfritt få utbilda egna instruktörer i AOSP – som i sin tur kan sprida vidare kunskapen via endagsutbildningar inom verksamheten. 

Datum: 22 – 24 okt
Tider: 8.00 – 17.00 
Plats: Stockholm, lokal kommer att bekräftas

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar inom Stockholms län och som i ditt arbete kan komma i kontakt med självmordsnära personer. Det är viktigt att minst två medarbetare väljs ut från verksamheten, och att dessa personer har mandat att fortsatt hålla endagsutbildningar inom sin tjänst. 

Tillhör du någon av blåljusorganisationerna? Då önskar vi hänvisa dig till ett utbildningstillfälle med specifik inriktning mot blåljuspersonal. Besök AOSP:s webbsida för mer information.

Upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar tre heldagar med följande upplägg

Dag 1: Grundutbildning psykiska besvär och sjukdomar
Dag 2-3: AOSP (inriktning Allmänheten)

Innehållet anpassas efter varje unik grupp, men nedan ges exempel på olika teman och moment som ingår:

  • Genomgång av den metodik och det material som används i AOSP
  • Fördjupning i psykisk ohälsa, myter, fördomar, attityder, förhållningssätt
  • Samverkan (lokalt)
  • Ökad kännedom om gällande lagstiftning
  • Fallbeskrivningar
  • Bemötande (samtalstekniker)
  • Erfarenhetsutbyte

Övrigt

Utbildning är kostnadsfri.

Arrangör

Utbildningen arrangeras av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).