MHFA Äldre för biståndshandläggare

  • 2024-11-20

  • 9 - 16

  • Stockholm, lokal kommer att annonseras

Denna tvådagarsutbildning i MHFA Äldre vänder sig till dig som arbetar som biståndshandläggare i Stockholms län. Målet med kursen är ökad kunskap och att förstå, upptäcka och tolka tecken på psykisk ohälsa hos äldre.

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) är ett utbildningsprogram som ursprungligen är utvecklat i Australien. Syftet med utbildningen är snarlikt syftet med fysisk Första hjälpen och hjärt- och lungräddning, men med fokus på tillstånd kopplade till den psykiska hälsan. 

Denna kursomgång är specifikt riktad till dig som arbetar som biståndshandläggare i Stockholms län. Utbildningen och dess insatser ställs i relation till biståndshandläggarens arbetsuppgifter och ansvar, till exempel genom möjligheten att kombinera arbetsmodeller som Individens behov i Centrum (IBIC) och Samordnad Individuell Plan (SIP).

För mer information besök utbildningssidan för Första hjälpen till psykisk hälsa (äldre) för biståndshandläggare.

Praktisk information

Utbildningsdatum: 20 - 21 november, 2024
Tid: 9.00 - 16.00
Plats: Stockholm, lokal kommer att annonseras

Utöver kurslitteraturen (á 390kr ex moms) är kursen kostnadsfri för dig som är verksam inom Stockholms län. 

Kontakt

För frågor om kursen kontakta Agneta Björck (kontakt@agnetabjorck.se)