Nätverksträff för faciliterare och förändringsledare

Det här är en inbjudan till den andra nätverksträffen för er som gått någon av utbildningarna Metodstöd i implementering för faciliterare eller Fördjupningsutbildning i förändringsledning.

Vi genomför, från och med hösten 2023, en nätverksträff per termin då vi tror att ni och vi gynnas av att utbyta erfarenheter och får möjlighet att knyta kontakter.

Då flera av er som var med på den första träffen i oktober önskade att repetera implementeringsmodellen kommer temat vid nästa träff helt enkelt fokusera på en genomgång av Implementeringsmodellen utifrån ett nytt exempel. Utöver detta kommer du likt första tillfället få möjlighet att dela dina erfarenheter av implementering, facilitering och förändringsledning i mindre grupper.

Program vid nätverksträffen

  • Repetition av implementeringsmodellen – vi jobbar tillsammans med alla stegen i implementeringsmodellen.
  • Nätverka med andra i grupper – med fokus på problem som ni brottas med i pågående implementeringar.

Anmälan

Anmälan är nu stängd (senaste anmälningsdag: 31 januari 2024).

Bekräftelse på anmälan kommer genom en kalenderinbjudan som du behöver acceptera.

Kontakt vid frågor

Mårten Åhström, marten.ahstrom@regionstockholm.se eller
Leif Eriksson, leif.e.eriksson@regionstockholm.se

Varmt välkommen!