Utbildningar och seminarier

Välkommen till CES utbildningar och seminarier!Utbildningarna och seminarierna vänder sig främst till dig som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län. Till exempel inom vård, skola och intresseorganisationer, eller som politiker eller tjänsteman inom landsting, kommun och stat.

Senast ändrad: 2018-11-22

Publicerad: 2014-04-10