En polisbil står parkerad på Sergels torg i Stockholm.

Cannabisinslag vanligare i dödligt våld

Inslag av cannabis vid dödligt våld har ökat de senaste åren, både i Stockholms län och i hela Sverige. Ökningen är störst i det dödliga våldet av och mot ungdomar och unga vuxna, i synnerhet män. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Under 2000-talet har det blivit vanligare att personer som är inblandade i grovt och dödligt våld i Sverige, är påverkade av narkotika. I en ny rapport undersöker Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin förekomsten av cannabis vid det dödliga våldet i hela landet och i Stockholms län specifikt, åren 2008 till 2019.

Vanligt att fallen är kopplade till droger

Rapporten visar att cannabis spelar en allt större roll i det dödliga våldet. Drogen förekom vid ett av fyra fall av dödligt våld i Sverige under den studerade perioden. Både i landet som helhet och i Stockholms län ses en ökning av cannabisinslag. År 2016 till 2019 var 36 procent av allt dödligt våld i länet på något sätt kopplat till cannabis, jämfört med 23 procent år 2008 till 2011.

– Den vanligaste kopplingen är att förövaren eller offret är påverkade av cannabis vid brottet, säger rapportförfattaren och kriminologen Sven Granath, som under arbetet var anknuten till CES.

I Sverige gäller det totalt 19 procent av fallen, och det var något vanligare att förövaren var påverkad jämfört med offret. Det var också relativt vanligt att konflikter kring cannabishantering motiverade våldet (11 procent), det gäller särskilt Stockholms län (22 procent). Dödligt våld som motiveras av jakt på pengar till cannabiskonsumtion har däremot inte ökat.

Störst ökning bland unga

Ökningen är störst bland fall som begås av, eller riktas mot, ungdomar och unga vuxna. Det handlar oftast om dödligt våld som sker inom ramen för spontanbråk eller konflikter i kriminell miljö. Men om en ökad cannabiskonsumtion kan ses som en förklaring till ökad förekomst av dödligt våld, går inte att säga.

– Våra resultat visar i första hand att våldsbenägna, spänningssökande individer i marginaliserade livsstilar alltmer har en preferens för cannabis som stimulansmedel, framför alkohol eller amfetamin till exempel. Rimligtvis speglar detta en viss allmän ökning av cannabisanvändning bland unga på 2010-talet, säger Sven Granath.

Samtidigt pekar rapporten på att det i hög grad är utbudet av drogen som driver våldet som motiveras av konflikter i cannabishantering. Det tycks finnas en ökad tillgång på cannabis att sälja, vilket i sin tur skapar våld i konkurrens om marknader.

Ett folkhälsoproblem

Åtgärder för att minska utbud av och efterfrågan på cannabis är en angelägen del av det våldsförebyggande arbetet, understryker Cecilia Magnusson, verksamhetschef vid CES.

– Det är viktigt ur flera folkhälsoperspektiv, att på lokal och på regional nivå vara observant på ökningar av cannabiskonsumtion, eftersom konsumtionen riskerar att följas av ett ökat våld som motiveras av narkotikarelaterade konflikter. I arbetet att minska det grövsta våldet bland unga bör man därför inkludera insatser för att minska konsumtion av cannabis och andra illegala droger.

Fler rapporter om cannabisproblematiken

Rapporten är den första i en serie om cannabisproblematiken bland unga vuxna i Stockholms län. Rapportserien ges ut av CES i samarbete med Region Stockholms Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Nästa rapport publiceras i mars och handlar om bruk och langning av cannabis i Stockholms län.


Foto: Ove Nordström/Mostphotos

Publicerad 2022-02-22