En person i munskydd visar upp sin arm med ett plåster på efter vaccintion.

CES årsrapport för 2021 är här

Nu publicerar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) sin årsrapport för 2021. Årsrapporten presenterar centrets verksamhet under ännu ett år som präglats av coronapandemin.

Stöd för att öka vaccinationstäckningen

Årsrapporten är en samlad återrapportering för 2021 av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Coronapandemin satte fortsatt stora avtryck i CES verksamhet.

– Vi har jobbat intensivt med att stödja Region Stockholms arbete att öka vaccinationstäckningen – särskilt i socialt utsatta områden där vaccinationsgraden är lägre samtidigt som covid-19 slagit extra hårt. Eftersom pandemin haft så genomgripande effekter, har vi också ägnat kraft åt att kartlägga hur folkhälsoläget ändrats i Stockholms län, säger Cecilia Magnusson, verksamhetschef på CES.

Ökad svarsfrekvens i Hälsa Stockholm

CES största insats är Hälsa Stockholm, en stor enkätundersökning som startade redan 2002 och genomförs vart fjärde år för att öka kunskapen om stockholmarnas hälsa och levnadsvanor. Under 2021 skickades en ny enkät till fler än 120 000 invånare och svarsfrekvensen ökade jämfört med tidigare år.

– Tack alla stockholmare som tog sig tid att delta! Under det nuvarande året arbetar CES med att sammanställa resultaten, för att de så snabbt som möjligt ska kunna vägleda insatser för en bättra hälsa, säger Cecilia Magnusson.

Egen enhet för sexuell hälsa och rättigheter

Under 2021 har CES nya enhet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter tagit form, som man hoppas och tror att kommer ge avtryck framöver.

Verksamheten fortsatte också med olika kunskapsutvecklingsprojekt, och kunde exempelvis rapportera nya rön kring ensamhet och effekter på hälsa. CES jobbar för att ”göra mer för fler” enligt Region Stockholms folkhälsopolicy.

Några exempel på det arbetet kan du läsa om i CES årsrapport. CES produktion i sin helhet omfattar dock mycket mer än detta, vilket du kan ta del av här på Folkhälsoguiden. Trevlig läsning!

– Vi på CES vill också tacka våra uppdragsgivare och många samarbetspartners för det givande och produktiva arbetsåret 2021, säger Cecilia Magnusson. 

Foto: Mostphotos

Publicerad 2022-05-12