En bild på torsplan, en bild på två barn som leker, en bild på körsbärsträden i kungsträdgården och en bild på ett äldre par med kikare

CES årsrapport för 2023 publicerad

Nu publicerar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) sin årsrapport för 2023. Årsrapporten presenterar ett axplock av alla de aktiviteter som CES genomfört under året.

Kvinnor, funktionshindrade och äldre äldre

I mars månad lanserade CES Folkhälsorapport 2023 med ett stort seminarium i Landstingssalen, där politiker, hälso- och sjukvårdsdirektör, kunskapsstyrning och primärvård diskuterade hälsoläget i Stockholms län. Folkhälsorapporten beskriver de största folksjukdomarna, riskfaktorerna och våra levnadsvanor i länet.

Under året kompletterades den breda rapporten med ytterligare två folkhälsorapporter; om äldre äldre och om funktionshindrade.

Dessutom fördjupades arbetet kring ett av länets största folkhälsoproblem – smärta som undersökts med i en ny enkät.

CES har under det gångna året också lagt stort fokus på kvinnohälsa. Gynekologiska sjukdomar gör entré i folkhälsorapporten, förlossningar granskas samt gravidas och nyföddas hälsa förekomsten av genital smärta.

Ny version av Folkhälsoguiden

Under hösten lanserades en ny version av Folkhälsoguiden. Den omfamnar nu en större bredd av folkhälsofrågor och CES samarbetar redaktionellt med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS).

Sluta-röka-linjen firade 25 år i tobaksavvänjningens tjänst, och bjöd in till nationellt webbinarium.

CES har också arbetat oförtrutet med att bistå Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kunskapsstyrningen med epidemiologiska kartläggningar för att underlätta planering och prioritering av sjukvården.

- Vi vill tacka våra uppdragsgivare och många samarbetspartners för det spännande och produktiva arbetsåret 2023, för god och jämlik hälsa i Stockholms län, säger Henna Hasson.

Ta del av CES årsrapport här: Årsrapport 2023 (regionstockholm.se)

Publicerad 2024-04-22