Person blir omplåstrad på överarmen efter att ha fått spruta

Effektiva strategier för ökad vaccinationstäckning kan minska skillnader i hälsa

Vaccination mot olika sjukdomar är ett effektivt sätt att förbättra folkhälsan och minska hälsoskillnader i befolkningen. Att öka vaccinationsviljan och hitta metoder som kan motivera tveksamma personer att vaccinera sig är därför en viktig insats. I en kunskapsöversikt undersöker Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vilka strategier som kan öka vaccinationstäckningen.

Vaccination förebygger sjukdom och är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva medicinska insatserna i världshistorien. I Sverige finns det allmänna vaccinationsprogrammet, som riktar sig till hela befolkningen, och särskilda vaccinationsprogram, som riktar sig till definierade riskgrupper. Anslutningen till det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är hög: år 2020 var 97 procent av alla tvååringar fullvaccinerade enligt det schema som gäller för dem. Större variation och lägre vaccinationstäckning hittas bland äldre befolkning avseende sjukdomar som influensa och covid-19.

Det finns sociala skillnader i vaccinationstäckning, där inkomst, utbildning, bostadsområde och kön påverkar täckningsgraden.

– Ett effektivt vaccinarbete med hög täckningsgrad i hela befolkningen är en viktig insats för att minska skillnader i hälsa. En hög vaccintäckning kan minska insjuknanden, inläggningar och dödsfall, säger Sara Delilovic, en av rapportens författare, vid CES.

Som ett led i arbetet med en ökad och jämlik vaccinationstäckning inom Region Stockholm har CES genomfört en litteraturgenomgång med fokus på effektiva strategier för ökad vaccinationstäckning. Målet har varit att identifiera vilka strategier, baserade på folkhälsovetenskaplig teori och forskningsresultat, som kan vara till hjälp vid utformningen av insatser för att öka täckningsgraden.

Skapa skräddarsydda strategier

Litteraturgenomgången visar på en rad olika områden som bör övervägas vid utformandet av effektiva strategier. De innefattar bland annat tillämpning av teorier och modeller för ändrat beteende som innebär skräddarsydda och riktade strategier för berörda målgrupper. Det finns inte en modell som passar alla. Strategierna kräver också samverkan med lokala nyckelaktörer i syfte att föra dialog för främjandet av vaccination. Inte sällan rör det sig om att rikta strategier till socioekonomiska riskgrupper och därmed samverka med aktörer som har deras tillit. Andra förslag handlar om att kultur- och språkanpassa information, öka tillgängligheten till vaccination samt att göra plats för dialog och frågor om vaccinationer. 

– Förslagen som lyfts fram kan användas som vägledning för framtida folkhälsoarbete med vaccinationstäckning för alla typer av smittsamma sjukdomar där vaccin finns att ta till. Förhoppningen är att kunskapsöversikten kan bidra till en jämlik och ökad vaccinationstäckning för hela Stockholms befolkning, säger Sara Delilovic.

 

Foto: Anna Molander

Kontaktperson

 

Publicerad 2022-05-24