Bild av Elevhälsoportalens nya webbsida

Elevhälsoportalen lanserar sin nya webbplats

Nu lanserar Elevhälsoportalen sin webbplats i ny form och med nya funktioner, som stöd till förskolor och skolor i det hälsofrämjande arbetet.

- Vi är glada att kunna visa upp den nya webbplatsen som har samma evidensbaserade innehåll som tidigare, men med ny form och tydligt fokus på användaren, säger Caroline Kronqvist, projektledare för Elevhälsoportalen.

I och med lanseringen har webbplatsen öppnats upp för alla besökare och krav på konton och inloggningar har tagits bort. Ambitionen är att materialet på webbplatsen ska vara användarvänligt och tillgängligt för alla.

Hjälper skolor och förskolor att arbeta hälsofrämjande

Elevhälsoportalen är en webbplats och ett verktyg som hjälper förskolor och skolor att kartlägga det hälsofrämjande arbetet och genomföra förebyggande insatser i skol- och förskolemiljön. På Elevhälsoportalen finns den senaste forskningen om till exempel allergi, psykisk hälsa och fysisk aktivitet och förslag på vilka insatser som kan hjälpa skolor och förskolor att arbeta med dessa ämnesområden. Elevhälsoportalen hjälper till med kartläggning av behov, ger förslag till insatser och erbjuder verktyg för genomförande samt utvärdering och uppföljning av arbetet.

- Vi vill ge skolor och förskolor tillgång till kunskap om hur de kan arbeta förbyggande med barns och ungas hälsa och ge verktyg och stöd i genomförandet av hälsofrämjande insatser, säger Caroline Kronqvist.

Sedan Elevhälsoportalen startade 2016, har mer än hälften av skolorna i Stockholms län skapat konton på portalen.

Utvecklad av experter och forskare

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga, vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Centrum för hälsoinformatik och sjukvårdsforskning (CHIS) inom Region Stockholm i samarbete med Karolinska institutet.

I och med den nya webbplatsen tar Elevhälsoportalen steget in i Region Stockholms webbmiljö med tydligare visuell anknytning till regionen.

Publicerad 2021-05-10