Metoder för rökavvänjning fungerar – även för rökare med låg inkomst eller utbildning

Rökning minskar kraftigt i befolkningen, men inte lika snabbt i alla samhällsgrupper. Personer som inte gått ut gymnasiet röker betydligt oftare än personer med eftergymnasial utbildning. Eftersom rökning ökar risken för ett stort antal sjukdomar och för förtida död påverkar det jämlikheten i hälsa. Därför undersöker Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vilka metoder som är effektiva för att stötta just denna grupp att sluta röka.

Personer med låg socioekonomi kan ha fler hinder att sluta röka

Det finns etablerade metoder för rökavvänjning, till exempel telefonrådgivning som den vid Sluta-röka-linjen och insatser inom hälso- och sjukvården. CES har nu sammanställt ett stort antal studier för att undersöka om de metoderna är effektiva också för personer med låg socioekonomi, till exempel personer med kort utbildning eller låg inkomst.

– Personer med låg socioekonomi kan ha flera faktorer som gör det svårare att sluta röka, till exempel att omgivningen är mer tillåtande kring rökning, att det finns fler stressfaktorer i vardagen och att man har mindre socialt stöd. Då kan metoderna för rökavvänjning behöva anpassas till det, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, överläkare och chef för Sluta-röka-linjen.

Etablerade metoder har effekt även för personer med låg socioekonomi

Resultaten i sammanställningen pekar på att de metoder för rökavvänjning som är effektiva bland rökare i allmänhet också har effekt i grupper med låg socioekonomi.

– Det finns effektiva metoder för att stödja rökare med låg socioekonomi att sluta röka, främst individuell rökavvänjning och telefonrådgivning, inte minst i kombination med nikotinläkemedel. Även insatser med kamratstöd eller gruppavvänjning visar lovande resultat, säger Joanna Stjernschantz Forsberg.

Sammanställningen har inte sett något tydligt samband mellan hur många samtal eller träffar som erbjuds och sannolikheten att lyckas sluta röka.

Gravida och föräldrar har särskilda förutsättningar

Gravida och föräldrar har delvis andra förutsättningar att lyckas sluta röka. Därför har insatser riktade mot dem utvärderats separat.

– Många gravida och föräldrar är mycket motiverade att sluta röka och klarar att sluta utan stöd, men för dem som inte slutar röka själva kan det finnas behov av anpassat stöd som tar hänsyn till svårigheter kopplade till låg socioekonomi, säger Joanna Stjernschantz Forsberg.

Kontakt

Foto: Mostphotos

 

Publicerad 2023-02-09