En kvinna håller sig för nacken som att hon har ont där.

Ny undersökning kartlägger smärta hos stockholmarna

Under hösten kartlägger Region Stockholm förekomsten av smärta bland invånarna i Stockholms län och hur vardagslivet påverkas av att ha ont. Syftet är att öka kunskapen om smärta, som är ett av våra största folkhälsoproblem.

Smärta ett av våra största folkhälsoproblem

I dag får 10 000 slumpvist utvalda personer i Stockholms län en inbjudan om att delta i Region Stockholms undersökning om smärta. Undersökningen genomförs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

– Tidigare i år gav vi ut Folkhälsorapport 2023 och i den beskrivs smärta som ett av de största folkhälsoproblemen i Stockholms län, säger Vicky Bartelink, biträdande enhetschef på CES och projektledare för undersökningen om smärta.

Framför allt smärta i nedre delen av ryggen, nacken samt migrän tillhör de tillstånd som bidrar mest till funktionsnedsättning i länet. Samtidigt finns det brist på kunskap om långvarig smärta och hur smärtan påverkar vardagslivet.

– Nu hoppas vi kunna samla in så mycket data som möjligt och bidra med viktig kunskap – och att stockholmarna känner angelägenheten i att delta, säger Vicky Bartelink.

Den kunskap som samlas in i undersökningen kan bland annat kan användas för att planera, prioritera och förbättra vården i Region Stockholm. Även internationellt finns ett stort behov av data om förekomst, varaktighet och allvarlighetsgrad av långvarig smärta. 

Deltagarna besvarar enkät i Hälsometern

De personer som tillfrågas om att delta är mellan 16 och 75 år och folkbokförda i Stockholms län. Inbjudan skickas via vanlig post eller digitalt via e-myndighetspost.

Den som vill delta får besvara en kort enkät om smärta i Hälsometern – Region Stockholms app för datainsamling. Det är första gången CES gör en enkätundersökning som är helt digital och som endast besvaras i appen.

– En av de stora fördelarna med Hälsometern är att alla kan bidra – även de som inte får en inbjudan kan själva välja att delta genom att ladda ned Hälsometern till sin telefon, säger Boel Brynedal, projektledare för Hälsometern, vid CES.

Undersökningen avslutas i januari 2024. För att den data som samlas in ska ge en sann bild av förekomsten av smärta i länet, är det lika viktigt att de som inte besväras av smärta vill svara på enkäten.

Läs mer om undersökningen

Vill du delta?

Även du som inte har fått en inbjudan kan delta i undersökningen om smärta. Ladda ned Hälsometern i din appbutik och svara på enkäten som heter Smärta så är du med och bidrar med ökad kunskap om ett av våra stora folkhälsoproblem. 

Du behöver en Android- eller iPhone-telefon och bank-id för att delta. 

Ladda ned Hälsometern i App Store

Ladda ned Hälsometern i Google Play


Kontakt

Publicerad 2023-10-12