Folk under kärsbärsträd

Nya Folkhälsoguiden tar bredare grepp om folkhälsa

Nu lanseras en ny version av webbplatsen Folkhälsoguiden, med förändrat utseende och nytt innehåll.

– Nya Folkhälsoguiden har som mål att vara en väg in till kunskap och stöd för folkhälsoarbetet i Stockholms län, säger Charlotta Kjellberg, kommunikationschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

Folkhälsoguiden drivs sedan snart 20 år av CES. Med nylanseringen för webbplatsen följer ett bredare uppdrag i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS). Webbplatsen omfattar fler ämnesområden, som arbetsmiljö och arbetsmiljöhälsa, boende och närmiljö och suicidprevention.

– Vi fördjupar samarbetet med våra systercentrum inom Forskning, utveckling och utbildning så att Folkhälsoguiden verkligen blir en guide till regionens olika folkhälsoområden, till webbverktyg, utbildningar och andra källor till kunskap inom folkhälsa, säger Charlotta Kjellberg.

Vänder sig till den som arbetar med folkhälsofrågor

Folkhälsoguiden vänder sig främst till personer som antingen arbetar direkt med folkhälsofrågor i Stockholms län eller som har möjlighet att påverka folkhälsan, till exempel politiker och tjänstemän inom region, kommun och stat – eller som medarbetare inom vård och omsorg, skola och intresseorganisationer.

Under webbplatsens ämnesområden presenteras relevanta webbverktyg, kunskapsbanker och större projekt. Webbplatsen uppdateras även fortsättningsvis kontinuerligt med nyheter om folkhälsa, exempelvis om forskning, hälsoläget och vårdkonsumtion i länet, förebyggande insatser och metoder för implementering. På webbplatsen går även att anmäla sig till aktuella utbildningar och nätverksträffar och läsa och ladda ner rapporter och informationsmaterial om folkhälsa.

 – Nya Folkhälsoguiden erbjuder ett bibliotek där du filtrera på ämnesområden och fritextsöka. Vi hoppas att det blir lättare att hitta information som är relevant för just dig, säger Charlotta Kjellberg.

Är en del av länsgemensamt uppdrag

Förändringen av Folkhälsoguiden är en del i ett större uppdrag med syfte att utveckla en struktur för att följa befolkningens hälsa som utgår från ”en väg in”, det vill säga Folkhälsoguiden.

– Vi hoppas att den nya webbplatsen ska underlätta folkhälsoarbete i länet och kanske också inspirera fler till ett bredare perspektiv på folkhälsa, säger Charlotta Kjellberg.

 

Publicerad 2023-10-02