Skärmdump av Folkhälsokollens startsida

Nya Folkhälsokollen gör data mer användbar

Nu har nya Folkhälsokollen lanserats. Med mer data än tidigare, ett nytt utseende och struktur och förbättrad tillgänglighet och användbarhet.

– Vi är väldigt glada och stolta att äntligen kunna visa upp nya Folkhälsokollen. Förhoppningen är att både gamla och nya användare enklare ska hitta den hälsodata de söker, säger Vicky Bartelink, projektledare för Folkhälsokollen.

Få koll på hälsan i Stockholms län

Folkhälsokollen är ett webbverktyg som innehåller en databas med mängder av hälsodata för att ge en överblick över folkhälsan i Stockholms län. Med Folkhälsokollen får du kunskap om hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade och utvecklas över tid i våra kommuner och stadsdelar. Du kan inte bara undersöka folkhälsodata, utan också välja hur du vill visualisera den i form av kartbilder, linjediagram, stapeldiagram eller tabeller.

– Eftersom vi samlar hälsodata på ett och samma ställe, kan vi ge till exempel folkhälsostrateger, tjänstemän och politiker i Region Stockholm och i kommuner och stadsdelar överskådlig och lättillgänglig information om både hälsa och sådant som påverkar hälsan i befolkningen, säger Vicky Bartelink.  

Folkhälsokollens data används även inom primärvården. Bland annat har vårdcentraler som deltar i uppdraget Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser gjort behovsanalyser med webbverktyget. 

– Vi ser att många aktörer i länet kan använda Folkhälsokollen, inte bara folkhälsostrateger eller politiker utan det finns även behov inom vård och civilsamhälle, säger Vicky Bartelink.  

Vad är nytt?

Folkhälsokollen har fått ett nytt utseende och en ny struktur för att bli enklare att använda och navigera i.

En stor förändring är att alla verktyg för att undersöka data är samlade på ett och samma ställe. Det innebär att du som använder Folkhälsokollen kan skapa dina datavisualiseringar och undersöka förekomst, utveckling över tid, fördelning eller jämföra kommuner och stadsdelar utan att behöva bläddra mellan olika sidor på webbplatsen.

Nu kan du också undersöka mer data än tidigare, bland annat om covid-19. Dessutom har visualiseringarna fått ett nytt utseende och du kan enkelt spara ned dem för att använda i en presentation eller rapport.

På nya Folkhälsokollen är alla hälsoindikatorer, det vill säga den data du kan undersöka, samlad i olika folkhälsoområden. Det för att du enklare kan hitta den data du söker. 

Workshop om att använda Folkhälsokollen i sitt arbete

I höst kommer Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), som utvecklar och driver Folkhälsokollen, hålla i en workshop om Folkhälsokollen. Syftet är att öka kunskapen om hur man kan använda verktyget i sitt arbete.

– Folkhälsokollen är utmärkt att använda för kartläggning och prioritering i folkhälsoarbete. Genom att bjuda in till en workshop hoppas vi att fler ska kunna få ut så mycket som möjligt av verktyget och bättre förstå hur och när det bör användas, säger Vicky Bartelink.

Prenumerera på Folkhälsoguidens nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. Bli prenumerant >

Kom igång

Gå till folkhälsokollen.se för att själv upptäcka nyheterna och lära dig mer om hälsan i Stockholms län.

Publicerad 2021-05-17