Rörelseprojektet mäter 3 000 förskolebarns fysiska aktivitet

3 000 barn i drygt 100 förskolor i Stockholms stad kommer under hösten 2020 och våren 2021 att medverka i ett projekt om fysisk aktivitet på förskolan. Målet är att undersöka om barn rör sig mer om det finns en övergripande strategi för fysisk aktivitet på förskolan.

Rörelseprojektet

Se och hör förskolebarnen Nora och Noa som testar accelerometrar och pratar om fysisk aktivitet. Hör även Signe Haugo, projektsamordnare, och Daniel Berglind, ansvarig forskare, berätta om Rörelseprojektet. 

Minst en timme om dagen, så mycket bör barn röra på sig, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Fysisk aktivitet i unga år är viktigt för att motverka framtida hälsoproblem

– Studier visar att barn rör sig ganska lite och få kommer upp i rekommendationerna, både i Sverige och utomlands. Studierna visar även att flickor rör sig mindre än pojkar och att vårdnadshavares socioekonomiska bakgrund påverkar barns rörelsemängd, säger Daniel Berglind, ansvarig forskare i Rörelseprojektet.

Insatser för att främja fysisk aktivitet hos barn är därför angelägna. Eftersom 95 procent av alla barn i Sverige går i förskolan är det en bra plats för sådana insatser.

Kan en strategi få barn att röra sig mer?

Under hösten 2020 och våren 2021 ska Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, i samarbete med Stockholm stads kommunala förskolor, undersöka om en strategi för fysisk aktivitet på förskolan har inverkan på hur mycket barn rör på sig

– Det är spännande att driva ett projekt i så nära samarbete med förskoleverksamheten inom Stockholms stad. Genom projektet når vi ut till drygt 30 000 förskolebarn, deras vårdnadshavare och ledare och pedagoger inom Stockholms stads kommunala förskolor, säger Signe Haugo, samordnare för Rörelseprojektet på CES. Det är ett stort folkhälsoprojekt.

I projektet kommer fysisk aktivitet hos drygt 3 000 förskolebarn att mätas, vilket kommer ge en tydlig bild av eventuella socioekonomiska skillnader i fysisk aktivitet och även skillnader mellan flickor och pojkar.

Projektet sätter i gång till hösten, men redan nu kontaktas utvalda förskolor om förberedelser inför första mätningen.

 

I filmen ovan får du veta mer om projektet.

Eller läs mer på Rörelseprojektets projektsida på ces.sll.se

 

 

Publicerad 2020-06-26

Kontakt

Signe Haugo

Projektsamordnare
Rörelseprojektet

Daniel Berglind

Ansvarig forskare Rörelseprojektet