Rosaria Galanti får CAN:s drogforskningspris 2020

Årets drogforskningspris från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tilldelas Rosaria Galanti, enhetschef vid CES och professor i folkhälsoepidemiologi vid Karolinska institutet, för hennes epidemiologiska forskning om tobak.

Priskommittén skriver i sin motivering till priset att Rosaria Galanti i sin forskning har bidragit till viktig epidemiologisk kunskap om tobaksanvändningens hälsoeffekter och om varför man börjar eller slutar använda tobak. 

På grund av sin dubbla anknytning, till CES och Karolinska Institutet, genomför hon ofta sin forskning i samarbete med praktiken och ger svar på frågor som efterlyses i det förebyggande arbetet. På CES undundersöks och analyseras levnadsvanor i befolkningen som grund för prevention och evidensbaserade riktlinjer.

Totalt har hon publicerat 125 vetenskapliga studier som i huvudsak handlat om tobak men som även givit viktiga bidrag inom områden som alkoholepidemiologi och psykisk ohälsa.

Läs mer om drogforskningspriset 2020 och se en videohälsning från Rosaria på CAN:s webbplats.

Publicerad 2020-12-11