Se inspelningen från föreläsningen Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet

Den 18 maj arrangerades föreläsningen Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Landstingssalen i Stockholm. Nu har du möjlighet att se en inspelad version här.

Föreläsningen, som arrangerades av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet, bygger på en rapportserie från CES om cannabisproblematik bland unga i Stockholms län.

Cannabis är den i särklass vanligaste illegala drogen i Sverige och användningen är större i Stockholm än resten av landet. Konsumtionen är högst hos unga vuxna.

Cannabisanvändning har negativa hälsoeffekter och stora negativa sociala effekter, dessutom driver cannabismarknaden kriminalitet. Det är en drog som kan påverka folkhälsan både direkt och indirekt. För att hejda utvecklingen krävs breda insatser från olika delar av samhället.

Medverkande i föreläsning och diskussion

De medverkande föreläsarna presenterade material ur de fyra rapporter om cannabis och unga vuxna som CES gett ut under våren 2022.

Medverkade föreläsare:

  • Rosaria Galanti, adjungerad professor, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och Karolinska Institutet.
  • Sven Granath, fil. dr. kriminologi, Stockholms universitet, analytiker, Polisregion Stockholm.
  • Vania Ceccato, professor i urban säkerhet på urbana och regionala studier, KTH.
  • Pia Kvillemo, forskare, STAD, Centrum för psykiatriforskning, Region Stockholm och Karolinska Institutet.

I efterföljande diskussion medverkade:

  • Lennart Karlsson, ordförande, Svenska Narkotikapolisföreningen.
  • Fredrik Jurdell, socialdirektör, Socialförvaltningen, Stockholms stad.
  • Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm och FoUU-direktör i SLSO.

Videoinspelning och rapporter

Se inspelningen från föreläsningen här (video.qbrick.com)
(Välj textning till svenska eller engelska via pratbubblan längst ner till höger)

CES rapporter om cannabis och unga vuxna