Se webbsändningen från föreläsningen om hälsan hos de allra äldsta i Stockholms län

Den 5 december 2023 hölls en föreläsning oinom Stockholm Public Health Lectures som handlade om hälsan bland de allra äldsta i Stockholms län. Missade du föreläsningen kan du nu se den inspelade versionen av den.

Stockholm Public Health Lectures: Hur mår de allra äldsta i Stockholms län?

Hur mår de allra äldsta i befolkningen?

Vi lever allt längre och de äldre äldre utgör en snabbt växande del av befolkningen. Historiskt sett är personer över 85 år en grupp med stor sjukdomsbörda och komplexa vårdbehov. Det betyder att en, i grund och botten, positiv utveckling också kan innebära utmaningar för samhället.  

Föreläsningen handlar om folkhälsan bland de allra äldsta – hur den ser ut i dag, har förändrats över tid och kan komma att se ut i framtiden. Föreläsningen tar också upp vad god hälsa innebär vid en hög ålder, som ofta präglas av samsjuklighet och funktionsnedsättning.

Vi får ta del av den senaste forskningen om folkhälsan bland de äldre äldre, med särskilt fokus på de nordiska länderna. Dessutom presenteras huvudfynden från en nyligen publicerad rapport om hälsan och livsvillkoren bland personer över 85 år i Stockholms län.

Föreläsare:

Stefan Fors, rapportförfattare, CES

Kaare Christensen, professor i epidemiologi och föreståndare för Dansk center for aldringsforskning, Syddansk universitet

Övriga medverkande i paneldiskussionen

Elisabeth Rydwik, docent i fysioterapi, lektor vid Karolinska institutet och chef för R&D theme for women’s health and allied health professionals vid Karolinska universitetssjukhuset.

Mats Thorslund, professor i socialgerontologi vid Karolinska institutet.

 

 

Publicerad 2023-12-18