Bild av förstasidan på skolmatsverige.se. Bild på mat och knappar med webbsidans innehåll.

SkolmatSverige lanserar sin nya webbplats

Nu lanseras sajten SkolmatSverige i ny kostym och med nya funktioner men samma evidensbaserade verktyg.

SkolmatSverige drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm i syfte att hjälpa skolor och kommuner att arbeta hälsofrämjande med bra matvanor bland barn och unga. Verktyget hjälper till att utvärdera och utveckla skolmåltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv.

Uppdaterad digital profil

Nu har SkolmatSveriges digitala profil uppdaterats och arbetsområdena har förtydligats och blivit mer lättarbetade för användaren.

– Enkätverktyget omfattar olika kvalitetsaspekter som tillsammans ger en helhetsbild av skolans måltidskvalitet och verksamhet. Enkäterna är nu uppdelade i tre tydliga arbetsområden mat, miljö och skola för att skolan enkelt och systematiskt ska kunna arbeta sig igenom alla delar, förklarar Josefin Lindroth, projektledare för SkolmatSverige.

Öppen för alla besökare

I och med nylanseringen har webbplatsen och enkätverktyget öppnats upp för alla besökare och krav på konton och inloggningar har tagits bort. Enkäterna finns nu lättillgängliga genom publika länkar där respondenten väljer län, kommun, skola och kan ange valfria kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.

– Vi har lyssnat på våra användare och valt att ta bort kontofunktionen då utvärderingen, våra supportärenden och användares önskemål om förbättring genom åren har varit kopplade till konton och inloggning, säger Josefin Lindroth.

Användaren får resultatrapport direkt

En ny funktion är att varje besvarad skolenkät genererar en automatisk nedladdningsbar resultatrapport direkt.

– Resultatrapporten är tänkt att fungera som ett underlag för dialog och samarbete kring skolmåltiderna och får gärna delas med alla berörda parter på skolan. Tillsammans kan skolan identifiera eventuella åtgärder som behövs och se till att förvalta det som redan fungerar bra, beskriver Josefin Lindroth.

CES arbete med SkolmatSverige sker i nära samarbete med Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Skolverket och Jordbruksverket.

Publicerad 2021-08-26

Kontakt

Josefin Lindroth, projektledare SkolmatSverige

E-post: josefin.lindroth@sll.se

Telefon: 08-123 371 85

Mobil: 072-526 68 49