Hand med smarthone, med bild på Sluta-Röka-Linjens logotyp på

Sluta-röka-linjens chatt når unga och snusare

Under 2021 fick Sluta-röka-linjen projektmedel för att utveckla sina digitala tjänster och har under året kartlagt användandet av linjens chattfunktion.

– Vi behöver anpassa vårt stöd till hur människor kommunicerar i dag. Det är viktigt att vi har ett digitalt stöd för dem som annars inte skulle ta kontakt, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, enhetschef för Sluta-röka-linjen.

Sluta-röka-linjen är en nationell stödlinje för personer som vill sluta med tobak. Stödet ges i huvudsak via telefon, men sedan år 2016 erbjuder linjen stöd via chatt på svenska och engelska. Chatten når man via Sluta-röka-linjens webbplats, chattaren behöver inte uppge vem den är och inga uppgifter från samtalen registreras.

Många snusare använder chatten

Enligt en webbenkät som gjordes bland chattanvändarna under hösten 2021, är det många personer mellan 18 och 45 år som använder chatten, liksom kvinnor och snusare.

– Det visar att chatten kan vara till hjälp för att nå det ökande snusandet bland unga, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, enhetschef för Sluta-röka-linjen.

Anledningarna till att använda chatten varierar. Många uppger att samtal via chatt är mer tillgängligt och mer privat än ett telefonsamtal, eftersom det kan utföras oberoende av andra personer i rummet och när personen har tid att återkoppla.

Att kommunicera via en chatt beskrivs som särskilt bra av personer som av olika anledningar inte kan eller vill prata i telefon. Flera menar också att
chatten ger möjlighet till viss betänketid innan man svarar på frågor.

Chatten bra för känsliga frågor

Omkring en tredjedel av de svarande i webbenkäten, uppgav att de inte skulle ha ringt till Sluta-röka-linjen om chatten inte hade funnits. Det var särskilt tydligt bland yngre personer och bland gravida.

– Möjligen tyder detta på att chatten erbjuder bra stöd i frågor som upplevs känsliga. Forskning har visat att känslor av skam och misslyckande, som kan hindra personer från att söka hjälp, kan minska om man kan kommunicera anonymt genom att skriva, vilket också antyds i vår undersökning, säger Joanna Stjernschantz Forsberg. 

Digitala tjänster på arabiska

Sedan en tid tillbaka erbjuds telefonstöd på arabiska med en flerspråkig rådgivare. En intervjuundersökning bland arabisktalande klienter vid Sluta-röka-linjen, fokuserade på hur denna målgrupp ställer sig till digitala tjänster.
De arabisktalande klienterna beskrev i hög grad att de ville prata med en person och att de gärna ville ha mer personlig service, som fysiska möten och videosamtal. Merparten uppgav att de inte hade behov av en chattfunktion på arabiska.

Några i intervjuundersökningen uppgav att de inte kan läsa och skriva så bra. Men den vanligaste orsaken till att inte föredra chatt, var att man upplevde att man inte får samma personliga kontakt. Nära en tredjedel av klienterna var dock positivt inställda till en chatt, i synnerhet de yngre.

Fakta om Sluta-röka-linjen

Sluta-röka-linjen är en nationell stödlinje för personer som vill sluta använda tobak.

Linjen startades år 1998, och har sedan dess tagit emot cirka 180 000 samtal.
Uppföljningar har visat att 30 till 40 procent av klienterna som har kontakt med Sluta-röka-linjen är tobaksfria efter tolv månader.

Sedan 2015 erbjuds stöd på andra språk än svenska med ferspråkig rådgivare eller tolksamtal.

 

 

Bild: Kari Modén/Form Nation

 

Publicerad 2022-06-07