nyförlost kvinna

Stockholmare lika nöjda med i sexlivet oavsett förlossningssätt

De flesta som fött barn är nöjda med sitt sexliv, oavsett om de fött vaginalt eller med kejsarsnitt. Det visar en ny stor studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i samarbete med Mödravårdsenheten vid Region Stockholm och Karolinska Institutet.

Majoritet nöjda med sexliv efter förlossning

Studien är baserad på enkätsvar från 46 078 deltagare som fött barn i Stockholms län.

Enligt studien, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Obstetrics & Gynecology, uppgav cirka 60 procent av deltagarna att de värderade sitt sexliv som ”mycket” eller ”ganska tillfredsställande”, oavsett om de fött barn vaginalt eller genom kejsarsnitt.

Andelen som värderade sitt sexliv som ”mycket otillfredsställande ” var liten, 3-4 procent, oavsett förlossningssätt.

Information om förlossningar hämtades från Medicinska födelseregistret och inkluderade såväl spontan vaginal förlossning som assisterad vaginal förlossning (med hjälp av exempelvis sugklocka) och kejsarsnitt.

– Det finns föreställningar om att vaginal förlossning skulle ha en större negativ inverkan jämfört med kejsarsnitt. Vår studie visar dock inte på någon sådan skillnad. De flesta är nöjda med sitt sexliv oavsett förlossningssätt, säger Alma Larsdotter Zweygberg, en av forskarna bakom studien.

Uppföljningstid mellan 1 månad och 41 år

Studien bidrar med ny kunskap om hur förlossningssätt kan påverka sexlivet över tid. Den bygger på Region Stockholms undersökning Hälsa Stockholm och inkluderar en lång uppföljningstid som sträcker sig från 1 månad till 41 år efter att personen fött barn. Tidigare studier på förlossningssätt och sexliv har ofta gjorts med kortare uppföljningstid, till exempel under de första sex månaderna efter födseln.

– Resultaten tyder på att förändringar i sexlivet efter förlossning inte bör vara en avgörande faktor vid val av förlossningssätt, säger Alma Larsdotter Zweygberg.

Ta del av studien i sin helhet här: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2024.02.015

Foto: Matilda Holmqvist (får ej användas av tredje part)

Kontaktperson

Presskontakt

Publicerad 2024-03-13