Silhuetter av sex unga kvinnor och män i olika färger.

Unga vuxna kritiska till cannabisvården och samhällets information om drogen

Unga vuxna i Stockholms län efterfrågar cannabisinformation från trovärdiga avsändare och med nyanserade budskap. Dessutom upplever de stigma i kontakten med vården för cannabisbruk. Det visar en intervjustudie som presenteras i en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

I en ny rapport har 32 unga stockholmare i åldrarna 18 till 29 år intervjuats om sin syn på cannabis och cannabisrelaterade ämnen såsom riskmedvetenhet, skäl till att använda respektive avstå cannabis samt samhällets information om drogen. Rapporten ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och STAD vid Centrum för psykiatriforskning vid Region Stockholm.

Sociala skäl vanlig anledning till cannabisbruk

Rapporten visar att flera av de unga studiedeltagarna ser sociala skäl som en anledning att bruka cannabis. Ett annat vanligt förekommande skäl var att cannabis fungerar som en hjälp för individuella behov, till exempel för att slappna av och kunna sova.

– Det verkar som att den sociala miljön och sammanhanget är av betydelse eftersom flera av informanterna beskriver tillgänglighet som ett skäl till användningen – att cannabis i något sammanhang blivit tillgängligt och att de då har provat, säger Pia Kvillemo, rapportförfattare från Centrum för psykiatriforskning.

Skäl att avstå från cannabisbruk motiverades ofta av risken för negativa konsekvenser, inklusive påföljder för narkotikabrott, närståendes synpunkter, samt konkurrerande aktiviteter eller bristande intresse.

Efterfrågar information från trovärdig avsändare

Rapporten visar att riskmedvetenheten om cannabisbruk är ganska hög bland studiedeltagarna. Samtidigt saknar många detaljerade kunskaper i ämnet.

– Många av de vi intervjuat uppfattar att cannabis innebär någon form av hälsomässig eller social risk, men saknar grundläggande kunskaper om drogens negativa effekter, säger Johanna Gripenberg, rapportförfattare från Centrum för psykiatriforskning. .

Vidare tycker de att samhällets information om cannabis är bristfällig och efterlyser trovärdiga avsändare och nyanserade budskap.

Flera av studiedeltagarna som varit i kontakt med vårdgivare för problem med cannabisbruk, uttryckte sig negativt om denna erfarenhet och beskrev upplevelser av stigma och att ”bollas runt” mellan olika huvudmän.

– Sammantaget visar vår rapport att förebyggande av negativa folkhälsoeffekter av cannabisbruk bör inriktas mot parallella insatser på flera nivåer i samhället, säger Rosaria Galanti, projektledare för arbetet med rapporten, vid CES.

Exempel på sådana insatser som lyfts i rapporten, är ökad kunskap om cannabis bland unga och personer i deras omgivning som förmedlas sakligt och av trovärdiga avsändare, restriktiv lagstiftning och en tillgänglig vård med ett icke stigmatiserande bemötande av vårdsökande. Dessutom bör vården samordnas så att unga inte bollas mellan olika vårdgivare.

 

Fler rapporter om cannabisproblematiken

Rapporten är den tredje i en serie om cannabisproblematiken bland unga vuxna i Stockholms län. Rapportserien ges ut av CES i samarbete med Region Stockholms Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Nästa rapport publiceras i början av maj och handlar om cannabisrelaterad vård bland unga vuxna.

Föreläsning om rapportserien

Rapportserien sammanfattas under Stockholm Public Health Lectures den 18 maj kl. 14.30. Välkommen att delta!

Publicerad 2022-04-07

Kontakt

Rosaria Galanti

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin