Tidiga insatser för att främja föräldrars lyhördhet och barns anknytning

– en systematisk översikt

2018

Lene Lindberg, Johan Åhlén

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

I en översikt av metaanalyser, som inkluderar 95 utvärderingar av insatser med syfte att främja föräldrars lyhördhet och 38 som studerar effekten för en trygg anknytning hos barn, har relativt små men statistiskt säkerställda effekter på en generell nivå identifierats.

Förstasida