Förskolebarn som idrottar på fritiden är lika fysiskt aktiva som andra barn resten av dagen

2019

Daniel Berglind, Chu Chen

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Informationsmaterial, Barn och unga, Levnadsvanor

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har genomfört en studie på 27 förskolor i Stockholm, som visar att förskolebarn som deltar i organiserad idrott är lika aktiva som andra barn under förskoletiden, och totalt sett mer aktiva under en hel dag.

Förstasida