Vård för psykisk ohälsa under covid-19-pandemin

Stockholm, mars till september 2020

2021

Anna Ohlis, Susanne Wicks, Amanda Waleh Åström, Christina Dalman

Forskning och utveckling, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Rapport , Barn och unga, Hälsa och sjukdom, Psykisk hälsa

Kortrapporten kartlägger vårdkonsumtionen för psykisk ohälsa i Region Stockholm under våren och sommaren 2020, och jämför den med motsvarande konsumtion år 2019.

Rapporten visar att något fler personer har fått vård för psykisk ohälsa mellan 1
mars och 30 september 2020, jämfört med samma period 2019. Detta trots att
andelen först minskade under pandemins början (från mitten av mars och fyrafem veckor fram).

Vården har klarat ökningen genom att snabbt övergå till distanskontakter.

 

Omslag rapport