Matguidens förstasida

CES publicerar ny version av Matguiden

Nu lanseras en uppdaterad version av Matguiden på Folkhälsoguiden. Matguiden, som innehåller information om mat och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, har i och med uppdateringen fått ny form samt nytt och delvis omarbetat material.

– Matguiden hör till de mest lästa sidorna på vår webbplats Folkhälsoguiden och det är roligt att kunna presentera ett aktuellt material som vi tror är efterlängtat och användbart, säger Charlotta Kjellberg, kommunikationschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

Matguiden är ett kunskapsstöd för den som arbetar med att främja hälsosamma matvanor inom olika områden i samhället. Materialet vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och till verksamheter på kommunal nivå som till exempel förskola, skola, äldreomsorg och LSS-verksamhet samt politiker och tjänstemän. Materialet innehåller information om den senaste forskningen om mat och hälsa men också exempel på hur olika verksamheter, inom kommuner och hälso- och sjukvård, kan arbeta hälsofrämjande med mat – var och en för sig eller i samverkan.

Allt material utvecklat av experter

– Allt material på Matguiden är utvecklat av experter vid CES och de insatser som vi informerar om på webbplatsen är testade och utvärderade, säger Josefin Lindroth, projektledare för Matguiden.

Det nya materialet på Matguiden handlar bland annat om hur hälsosamma matvanor påverkar hälsan i olika perioder av livet och hur våra matvanor hänger ihop med risken att utveckla sjukdomar som exempelvis diabetes och cancer. Där finns också ett nytt material om mat, hållbarhet och klimat.

– Matens miljöpåverkan är ett viktigt perspektiv när det gäller våra matvanor och det kommer att bli ännu mer aktuellt i framtida kostråd. Forskning visar dessutom att den mat som är bra ur klimatsynpunkt också är den som vi människor skulle må bra av att äta mer av, säger Josefin Lindroth.

Rekommendationer för olika målgrupper

Det ursprungliga materialet på Matguiden, med näringsberäkningar och rekommendationer för olika målgrupper och aktivitetsnivåer baserade på de Nordiska näringsrekommendationerna 2012, har setts över och finns delvis kvar, i väntan på de nya näringsrekommendationerna som kommer inom kort.

 

Besök Matguiden

 

Kontakt

 

Publicerad 2022-06-02