En karta över förekomsten av cannabislangning i Stockholms kommun. Kartan visar att langning förekommen i hela kommunen men allra mest i innerstadsområdet.

Ny rapport sätter cannabisbrotten på Stockholms läns karta

Olika typer av cannabisbrott, som innehav och langning, sker vid olika platser och miljöer i Stockholms län. De är situationsbundna och samhällets åtgärder behöver därför vara specifika för de olika brotten. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

I en ny rapport kartlägger Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i vilka situationer personer upptäcks eller misstänks inneha, använda eller langa cannabis i Stockholms län. Data från Polisen och Nationellt forensiskt centrum ligger till grund för kartläggningen.

– Att kunna identifiera de platser där cannabis och andra illegala droger används eller säljs är viktigt för alla som jobbar med narkotikaprevention, folkhälsa eller stadsplanering, säger Vania Ceccato, rapportförfattare och professor i urban säkerhet vid KTH.

Innehav upptäcks ofta i bostaden – langning vanligt utomhus

Rapporten visar att cannabisbrott är tydligt kopplade till annan brottslighet såsom olaga vapeninnehav, vårdslöshet i trafik, våld och organiserad brottslighet. Gärningspersonerna är ofta unga och den stora majoriteten är män.

De stora beslagen av cannabis gör polisen ofta på så kallade komfortplatser, till exempel i de misstänktas bostäder eller fordon och ofta i samband med beslag av annat olagligt gods.

– Komfortplatserna möjliggör social kontakt mellan kriminella utan att grannar, polisen eller samhället i stort märker det. Det är därför cannabisbruk och innehav ofta kopplas till sådana platser, säger Vania Ceccato.

Brotten med små mängder cannabis kopplas oftare till offentliga platser, bland annat i och i närheten av knutpunkter för kollektivtrafik, barer, restauranger och köpcentrum.

Cannabisbrottsligheten är hög i några av de mest socialt utsatta områdena i länet, men högst i vissa innerstadsområden i Stockholm. Utomhus är cannabislangningen spridd över ett större område än de öppna drogmarknader som polisen identifierat, som ofta täcker ett nätverk av platser längs tunnelbanesystemet. Cannabisbrott förekommer i princip i alla delar av Stockholms län.

– Generellt ser vi att langning av cannabis är kopplat till avskilda platser med dålig belysning och fria flyktvägar, såsom parker eller gångvägar i områden med flerfamiljshus, säger Vania Ceccato.

Åtgärder bör anpassas efter typ av brott

Det är vanligt att resa utanför sitt eget bostadsområde för att köpa eller sälja cannabis, antingen till Stockholms innerstad eller till områden med hög brottslighet.

– Sammantaget visar vår rapport att cannabisbrotten är situationsbundna och att tillgång och efterfrågan finns på olika platser. Det i sin tur är viktiga pusselbitar för brottsförebyggande arbete och bevakning, säger Rosaria Galanti, projektledare för arbetet med rapporten på CES.

När det gäller langning är en ökad tillsyn av de platser där brotten sker en viktig del av det förebyggande arbetet. Även platsansvariga, som hyresvärdar, skolpersonal och stationspersonal, kan påverka miljöer där cannabisbrott sker.

Långsiktiga satsningar på utsatta områden är också viktiga.

– I områden med hög brottslighet är åtgärder med långsiktig verkan viktiga. Annars förstärks de sociala problemen som redan finns i dessa områden säger Rosaria Galanti.

Fler rapporter om cannabisproblematiken

Rapporten är den andra i en serie om cannabisproblematiken bland unga vuxna i Stockholms län. Rapportserien ges ut av CES i samarbete med Region Stockholms Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Nästa rapport publiceras i april och handlar om unga vuxnas uppfattning om cannabis. 

Rapportserien sammanfattas under Stockholm public health lectures den 18 maj kl 14.30. Läs mer om seminariet här: 18 maj:Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län (folkhalsoguiden.se)

 

Publicerad 2022-03-22

Kontakt

Rosaria Galanti

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin