Nätverk för hälsa om lokalt samarbete vid våld i nära relationer

  • 2023-10-18

  • 13 - 16

  • Usine konferens, Västgötag. 2, 118 27 Stockholm

Onsdag 18 oktober 2023 träffas Nätverk för hälsa för att diskutera exempel på hur lokala samarbetspartners arbetar med våld i nära relationer. Det är den första av höstens två träffar på samma tema.

Nätverk för hälsa: Lokalt samarbete vid våld i nära relationer

Datum: 18 oktober 2023

Tid: Kl. 13–16

Plats: Usine konferens (Lokal: Cannes), Västgötagatan 2, 118 27 Stockholm 

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret på den här sidan, senast 16 oktober.

Anmälan till höstens andra träff 6 december, öppnar inom kort. 

Att medverka är kostnadsfritt.

Anmäl dig

Två träffar om våld i nära relationer

Under hösten kommer Nätverk för hälsa att ses vid två tillfällen för att diskutera lokalt arbete vid våld i nära relationer. 

Träff 1: 18 oktober

Exempel på hur lokala samarbetspartners (hälso- och sjukvård, kommun, polis, arbetsförmedling och försäkringskassan) arbetar med våld i nära relationer. 

Träff 2: 6 december

Lokalt arbete med tidig upptäckt av, och förebyggande insatser mot, våld i nära relationer (våldsutövare och våldsutsatta). Anmälan öppnar inom kort.

Det är inget krav att komma på båda träffarna. 

Om Nätverk för hälsa

Nätverk för hälsa arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), och är öppet för personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län. Hoppas att du vill delta!