Nätverk för hälsa om tidig upptäckt och förebyggande insatser vid våld i nära relationer

  • 2024-03-06

  • 13 - 16

  • Solnavägen 1E, Torsplan, 113 65 Stockholm

Onsdag 6 mars träffas Nätverk för hälsa för att diskutera lokalt arbete för att tidigt upptäcka och förebygga våld i nära relationer. Det är den andra av två träffar på samma tema.

Nätverk för hälsa om tidig upptäckt och förebyggande insatser vid våld i nära relationer

Datum: Onsdag 6 mars 2024

Tid: Kl. 13–16

Plats: Träffen hålls i Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins lokaler på Solnavägen 1E, Torsplan, 113 65 Stockholm (plan 6, lokal: Tensta) 

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret på den här sidan. 

Att medverka är kostnadsfritt.

Anmälan

Två träffar om våld i nära relationer

Under hösten 2023 och våren 2024 ses Nätverk för hälsa vid två tillfällen för att diskutera lokalt arbete vid våld i nära relationer. Under den första träffen diskuterades exempel på hur lokala samarbetspartners arbetar med våld i nära relationer. Den andra träffen, 6 mars 2024, handlar om lokalt arbete för att tidigt upptäcka och förebygga våld i nära relationer.

Du behöver inte ha närvarat vid den första träffen för att delta på den andra. 

Om Nätverk för hälsa

Nätverk för hälsa arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), och är öppet för personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län. Hoppas att du vill delta!

Nätverksträff