Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

  • 2024-02-21

  • 8.45 - 12

  • Konferenslokal Ljung/Vattenklöver på våning 4, Solnavägen 1E (Torsplan), Stockholm

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder under våren 2024 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram effektivt och evidensbaserat.

Vad lär man sig?

  • Tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.
  • Göra en systematisk analys av vad som hindrar och underlättar implementeringsarbetet.
  • Identifiera och genomföra lämpliga aktiviteter för att stödja implementering.
  • Utvärdera implementeringsarbete.

Metodstödets innehåll

Metodstödet varvar föreläsningar med praktiskt arbete som direkt relaterar till den evidensbaserade metoden, riktlinjen eller handlingsprogrammet verksamheten arbetar med att införa och innefattar även erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Mellan varje workshop gör de deltagande enheterna förankringsarbete i sin egen verksamhet med handledning från kursledarna.

Förutsättningar

Varje enhet deltar med en verksamhetschef (eller en annan lämplig chef) och två till tre medarbetare. Grunden för metodstödet är att en chef arbetar tillsammans med några centrala medarbetare. Detta är viktigt för att kunna göra de förändringar som leder till en framgångsrik implementering.

Undervisningstillfällen våren 2024

Workshop 1: 21 feb, kl. 8.45–12.00

Workshop 2: 21 mars, kl. 9.00–12.00

Workshop 3: 12 april, kl. 9.00–12.00

Workshop 4: 26 april, kl. 9.00–12.00

Workshop 5: 3 sept, kl. 9.00–12.00

Metodstödet kan komma att genomföras digitalt om restriktioner på grund av  covid-19 så kräver.

Arrangör

Utbildningen anordnas av enheten för implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) där det arbetar experter och forskare inom implementering.

Anmälan

Begränsat antal platser. Förtur kommer ges till arbetsgrupper som implementerar hälsofrämjande och förebyggande arbete. Anmäl ert team via formuläret:

Anmäl dig och din arbetsgrupp till Metodstöd i implementering, våren 2024

Mer information

För mer information, kontakta implementering.slso@regionstockholm.se