Metodstöd i implementering för faciliterare

  • 2024-01-17

  • 8.30 - 16

  • Torsplan, Solnavägen 1E, Stockholm

Under våren 2024 erbjuder enheten för implementering och utvärdering, vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, ett kostnadsfritt metodstöd i implementering för faciliterare.

Utbildningen ger deltagarna verktyg för att stödja verksamheter med att exempelvis implementera metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett evidensbaserat sätt. Utbildningen riktar sig till dig som har en stödjande funktion vid implementering inom den egna eller annan offentlig verksamhet.

Vad lär man sig?

  • Att tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.

  • Att stödja implementeringsarbetet genom att motivera, kommunicera och ge konstruktiv återkoppling.

  • Att stödja vidmakthållandet av implementering genom uppföljning, anpassning och samordning.

Undervisningsformat

Utbildningen genomförs i lokaler vid Torsplan i Stockholm under fyra workshops (två heldagar och två halvdagar) bestående av föreläsningar varvat med övningar. Mellan varje workshop genomför deltagarna förankringsarbete i den egna verksamheten.

Under våren 2024 äger utbildningen rum vid följande tillfällen:

  • 17 januari kl 8.30–16:00

  • 1 februari kl 8:30–12:00

  • 16 februari kl 8:30–16:00

  • 12 mars kl 8:30–12:00

Förutsättningar

En förutsättning för att delta i utbildningen är att deltagaren har en faciliterande funktion, har fått mandat att arbeta med implementering och kan närvara vid samtliga fyra utbildningstillfällen. Deltagaren ska ha ett pågående eller planerat implementeringsarbete.

Arrangör

Utbildningen anordnas av Enheten för implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) där det arbetar experter och forskare inom implementering.

Anmälan

Begränsat antal platser. Anmälningarna behandlas i den ordning de inkommer till oss. Anmäl dig senast 30 september via formuläret på sidan. För att vi ska kunna utforma utbildning på bästa sätt är det viktigt att du i anmälan fyller i alla fält och tydligt beskriver vad som ska implementeras samt din funktion i detta implementeringsarbete.

OBS, anmälan är stängd!

Kontaktuppgifter

För mer information, kontakta facilitering.slso@regionstockholm.se