Så kan du använda Elevhälsoportalens verktyg för att hjälpa barn med allergier i förskolan

  • 2024-04-25

  • 10 - 11

  • Online webbinarium

Varmt välkommen till ett webbinarium om allergier i förskolan den 25 april. Under webbinariet får du lära dig mer om allergier i förskolemiljön och hur förskolan kan använda Elevhälsoportalen i det allergiförebyggande arbetet.

Under Barnallergiåret 2024 fokuserar Elevhälsoportalen på barnallergier och vill sprida kunskap om dessa, bland annat genom ett webbinarium om allergier i förskolan.

Under webbinariet tar vi bland annat upp hur vanligt det är med allergier bland barn i förskoleåldern och hur barn med allergi kan påverkas av miljön i förskolan.

Skapa en trygg miljö för barn med allergier

Under webbinariet får du veta hur förskolan med hjälp av Elevhälsoportalen kan arbeta allergiförebyggande så att det blir tryggt och säkert för barn med allergier.

Vi presenterar dessutom delar av ett projekt om allergi i förskola och skola, som Centrum för arbets- och miljömedicin genomförde under 2020-2023 Bland annat presenterar vi enkäter och intervjuer som tar upp förskolebarnets upplevelse av att ha en allergi och hantera den i förskolan, samt föräldrars behov av en trygg och säker miljö för sina barn med allergi. Vi tar även upp personalens behov av kompetens för att kunna ta hand om barn med allergier.

Med hjälp av Elevhälsoportalens insatser på allergiområdet visar vi hur förskolans personal kan arbeta förebyggande för att hjälpa det enskilda barnet med allergi men också skapa rutiner för alla barn med allergisjukdom i förskolan.

Föreläsare:

Marina Jonsson, allergisamordnare, med dr vid Centrum för arbets-och miljömedicin, och Elevhälsoportalens expert inom hälsoområde allergi.

Catherine Fahlén Zelander, allergikonsulent och specialistsjuksköterska vid Centrum för arbets-och miljömedicin.