Så kan du använda Elevhälsoportalens verktyg för att hjälpa barn med allergier i skolan

  • 2024-04-24

  • 10 - 11

  • Online webbinarium

Varmt välkommen till ett webbinarium om allergier i skolan den 24 april. Under webbinariet får du lära dig mer om allergier i skolmiljön och hur skolan kan använda Elevhälsoportalen i det allergiförebyggande arbetet.

Under Barnallergiåret 2024 fokuserar Elevhälsoportalen på barnallergier och vill sprida kunskap om dessa, bland annat genom ett webbinarium om allergier i skolan.

Skapa en trygg miljö för barn med allergier

Under webbinariet får du veta hur skolan med hjälp av Elevhälsoportalen kan arbeta allergiförebyggande så att det blir tryggt och säkert för barn med allergier.

Vi kommer bland annat ta upp hur vanligt det är med allergier bland barn i skolåldern och hur barn med allergi kan påverkas av miljön i skolan.

Vi presenterar dessutom delar av ett projekt om allergi i förskola och skola, som Centrum för arbets- och miljömedicin genomförde under 2020-2022. Bland annat tar vi upp skolbarnen upplevelser av att ha en allergi och hantera den i skolan, samt föräldrars behov för en trygg och säker miljö för sina barn med allergi. Projektet tar även upp personalens behov av kompetens för att kunna ta hand om barn med allergier.

Med hjälp av Elevhälsoportalens insatser på allergiområdet visar vi hur skolans personal kan arbeta förebyggande för att hjälpa det enskilda barnet med allergi men också skapa rutiner för alla barn med allergisjukdom i skolan.

Föreläsare:

Marina Jonsson, allergisamordnare, med dr vid Centrum för arbets-och miljömedicin, och Elevhälsoportalens expert inom hälsoområde allergi.

Catherine Fahlén Zelander, allergikonsulent och specialistsjuksköterska vid Centrum för arbets-och miljömedicin.