Digital workshop om Folkhälsokollen

  • 2023-12-12

  • 13 - 15

Har du hört talas om Folkhälsokollen och vill veta mer om hur du kan använda den i ditt arbete? Välkommen till en digital workshop om Folkhälsokollen!

Med Folkhälsokollen får du snabbt och enkelt en överblick över hur hälsa, sjukdomar, levnadsvanor och livsvillkor ser ut och utvecklas över tid i olika kommuner och stadsdelar i Stockholms län. Verktyget kan användas vid kartläggning och prioritering av folkhälsoarbete för att skapa beslutsunderlag och planera hälsofrämjande insatser.

Den 12 december bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) in till en digital workshop där du får lära dig mer om Folkhälsokollen och hur du kan arbeta med webbverktyget.

Detta får du lära dig

Denna workshop består av två olika delar:

  1. Du lär dig om Folkhälsokollens funktioner och vilken information du kan få fram och hur Folkhälsokollen kan stötta dig vid kartläggning och prioritering.
  2. Andra delen har ett praktiskt inslag där du får en uppgift att använda Folkhälsokollen . Uppgiften, som du får lösa tillsammans med andra deltagare, handlar om arbetet med att främja vaccinationer. Du kommer få möjlighet till att diskutera resultaten och möjliga framtida arbetssätt utifrån kartläggningen gruppen gjort med hjälp av Folkhälsokollen.

Vem kan delta?

Alla som är intresserade av att lära sig mer om och vill använda Folkhälsokollen kan delta i workshoppen. Inga förkunskaper krävs!

Workshop