Webbinarium: Sluta-röka-linjen fyller 25 år!

  • 2023-11-09

  • 13 - 15.30

  • Microsoft Teams

Den 9 november bjuder Sluta-röka-linjen in till ett webbinarium om det tobakspreventiva arbetets utveckling över tid, och om framtida utmaningar.

Sluta-röka-linjen firar 25 år! Under dessa år har vi arbetat för att hjälpa människor att sluta med tobak. Vårt arbete har varit framgångsrikt och bidragit till att endast sex procent av befolkningen röker i dag.

Men det kvarstår stora skillnader mellan grupper. Till exempel är det tre gånger vanligare att röka bland personer med kort utbildning än bland personer med lång utbildning. Även bland personer med psykisk ohälsa är rökning vanligare än i befolkningen i stort.

Under webbinariet kommer vi att blicka tillbaka på hur arbetet med tobaksprevention har utvecklats sedan 1998. Vi kommer också att diskutera utmaningar framåt för det tobakspreventiva arbetet, både vad gäller att ytterligare minska andelen rökare samt att förhindra att människor fastnar i ett beroende av nya nikotinprodukter.

Webbinarium: Sluta-röka-linjen 25 år!

Datum: Torsdag 9 november 2023

Tid: Kl. 13.00–15.30

Plats: Microsoft Teams

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret på den här sidan senast 31 oktober.

Målgrupp: Politiker, beslutsfattare, personer som arbetar med tobaksprevention på statlig, regional eller kommunal nivå, inkl. inom hälso- och sjukvården och i skolor, samt i frivilligorganisationer. Representanter för tobaksindustrin ingår inte i målgruppen.

Att delta är kostnadsfritt.

Anmälan är stängd.

 

 

Sluta-Röka-Linjen, Levnadsvanor