Listen

Publikationer

Här hittar du rapporter utgivna av Region Stockholms FoUU-verksamheter inom folkhälsa från de senaste åren samt informationsmaterial om olika folkhälsofrågor. Du kan söka på ett enskilt ord. Det går också att söka på fraser inom citattecken. Saknar du något? Hör av dig till folkhalsoguiden.slso@regionstockholm.se.

Din sökning på 'Boende och närmiljö' gav 9 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Rapport
Informationsmaterial
Återställ
Arbete och arbetsmiljö
Barn och unga
Boende och närmiljö
Hälsa och sjukdom
Levnadsvanor
Psykisk hälsa
SRHR
Återställ

Visar 9 dokument

Sorterar på: Bokstavsordning

Bokstavsordning
Publikationsår

2024

Marina Jonsson, Ulla-Britt Andersson, Catherine Fahlén Zelander, Alexandra Lövquist, Leena Oscarson, Emmanouela Sdona, Annelie Turesson

Rapporten beskriver CAMM:s allergiförebyggande arbete för barn och unga med allergi i Stockholms län. Hur är det att vara barn med allergi och vilka möjligheter finns att minska konsekvenserna av sjukdomen i deras vardag?

Se mer

Omslag Att göra skillnad i vardagen för barn med allergi omslag

2022

Vania Ceccato, Ioannis Ioannidis, Gabriel Gliori, Jeanette Bakhaya, Farah Kassem, Elena Kokkalis, Mats Wilhelmsson, Mia-Maria Magnusson

Rapporten undersöker när, var och av vem cannabisbrott begås. Rapporten beskriver också hur cannabisbrott påverkar lokalsamhället.

Se mer

Omslag Tapport 2022:2

2020

Wenjing Tao

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på socioekonomiskt utsatta grupper.

Se mer

Rapportens förstasida

2023

Sandra Ekström, Alexandra Lövquist, André Lauber, Erik Melén, Inger Kull, Anna Bergström, Anne-Sophie Merritt, Göran Pershagen, Magnus Wickman, Antonios Georgelis

En jubileumsrapport som ger en översikt över forskningsprojektet BAMSE:s bidrag till kunskapen om allergisjukdomar och deras orsaker hos barn och unga under cirka 30 år.

Se mer

Omslag Ett kvarts sekel med BAMSE-projektet

2023

Stefan Fors, Antonios Georgelis, Gergö Hadlaczky, Sebastian Hökby, Kyriaki Kosidou, Martina Nord, Andrei Pyko, Anton Lager

Rapporten ger en övergripande bild av hälsan bland de allra äldsta personerna i Stockholms län.

Se mer

Rapport förstasida

2018

Ett faktablad om luftföroreningar i utomhusluften och deras effekter på människors hälsa.

Se mer

Omslag Luftföroreningar och hälsa

2021

Rapporten beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn i Stockholms län. Miljöfaktorerna som tas upp i rapporten är bland annat luftföroreningar, buller, klimatförändringar och kemikalier.

Se mer

Omslag Miljöhälsorapport Stockholms län 2021

2020

Göran Pershagen, Charlotta Eriksson, Leo Stockfelt, Mikael Ögren, Kerstin Persson Waye

Ett faktablad om buller i omgivningsmiljön och hur det påverkar människors hälsa.

Se mer

Omslag omgivningsbuller och hälsa

2022

Mare Lõhmus, Andrei Pyko och Antonis Georgelis

Rapporten ger en översikt över befolkningens tillgång till grönska nära bostaden inom olika områdestyper (urban, suburban och rural), både i dag och över tid.

Se mer

Omslag "Tillgång till bostadsnära grönska"

1/1