SOTIS – för dig som kan stödja unga till tobaks- och nikotinfrihet

Nu finns ”SOTIS – samtal om tobak och nikotin i mötet med ungdomar” i en ny uppdaterad version. Samtalsstödet togs ursprungligen fram för samtal om tobak i skolan, men kan även användas på andra arenor som ungdomsmottagningar eller i vården.

Tre anpassade samtalsspår

SOTIS syftar till att stärka tobaks- och nikotinfrihet och ge stöd att begränsa eller avbryta ett påbörjat bruk. Samtalsstödet består av tre samtalsspår som erbjuder anpassning efter ungdomarnas erfarenheter.

När SOTIS först togs fram, år 2010, hanterades bruket av cigaretter och snus. I dag finns flera nya produkter på marknaden, som e-cigaretter, vitt snus och heat-not-burnprodukter.

- Även de nya produkterna kan vara  skadliga för hälsan och unga har lättare att bli beroende av dem. SOTIS kan användas även för samtal om dessa, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, chef för enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

CES har nu uppdaterat manualen, som från början togs fram i samarbete med Folkhälsoenheten i Uppsala med stöd av Nationella Tobaksuppdraget, Statens folkhälsoinstitut.

Ta del av SOTIS

Kontakt

Publicerad 2024-05-17