Utbildningssatsning på Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP) i Stockholms län

Hösten 2024 erbjuds verksamheter i Stockholms län att kostnadsfritt få utbilda personal till att bli instruktörer i Akut omhändertagande i självmordsnära person (AOSP).

AOSP är en utbildning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv. Utbildningen blandar teori med praktiska övningar, med utrymme för diskussion och egen reflektion. Utöver en fördjupad förståelse i själva bemötandet av en självmordsnära person, samt den pedagogik som ligger bakom AOSP, så ger utbildningen ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmordsbeteende, olika risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar och vilken hjälp som finns.

Målgrupp och upplägg

Utbildningen vänder sig främst till dig som kan komma i kontakt med självmordsnära personer i din yrkesroll. Det finns två varianter; en variant som vänder sig specifikt till personal inom blåsljusorganisationerna och en variant som vänder sig till en bredare allmänhet.

Efter avslutad utbildning får du behörighet att organisera egna endagskurser i AOSP och kan på så vis sprida vidare denna kunskap inom din verksamhet.

Utbildningen är tre heldagar på plats. Det är viktigt att minst två medarbetare från verksamheten deltar och att ni får fortsatt mandat att organisera endagskurser i AOSP inom er tjänst.

Instruktörsutbildningen i AOSP anordnas av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Läs mer om AOSP på NASP:s webbsida.

Utbildningstillfällen och anmälan

Utbildningstillfällen AOSP Stockholms län

 

Kontakt

Josefine Engelbrechtsen

Samordnare
NASP