Ung person med ryggsäck och en annan med väska som cyklar

Folkhälsokollen lanserar folkhälsoområde Ungas hälsa

Nu lanserar Folkhälsokollen folkhälsoområdet Ungas hälsa som bygger på data om skolungdomar i Stockholms län, om deras levnadsvanor, psykiska och fysiska hälsa.

– Ungas hälsa har varit ett efterfrågat folkhälsoområde från användaren och vi är glada att kunna presentera denna data nu, säger Vicky Bartelink, projektledare för Folkhälsokollen.

Ungas hälsa innehåller statistik från Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år i skolor i Stockholms län. Enkäten besvaras av skolungdomar i grundskolans årskurs 9 och i gymnasiet år 2. 

Fyra indikatorer

Området Ungas hälsa innehåller totalt fyra nya hälsoindikatorer om ungas hälsa, uppdelade på årskurs 9 i grundskolan och år 2 i gymnasiet. Indikatorerna är:

  • Använder vitt snus
  • Röker e-cigaretter
  • Ångestkänslor
  • Huvudvärk

Använder e-cigaretter och vitt snus

Eftersom vitt snus och e-cigaretter är relativt nya fenomen finns hälsoindikatorerna endast för 2022. Året 2022 uppgav var femte ungdom i år 2 i Stockholms län att de använder vitt snus och var tionde att de använder e-cigaretter.  

Folkhälsokollen är ett webbverktyg som drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm. I verktyget samlas aktuell hälsodata för att ge en överblick över folkhälsan i Stockholms län. Där finns data om hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade och utvecklas över tid i länets kommuner och stadsdelar. Folkhälsokollen utvecklas ständigt och denna gång med folkhälsoområdet Ungas hälsa.

 

Gör så här:

 

Kontakt

Vicky Bartelink

Projektledare för Folkhälsokollen

 

 

Publicerad 2024-03-12