Medarbetare som tränar tillsammans på arbetsplatsen

Många vinster med fysisk träning på arbetsplatsen

Nu publicerar Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) ett kort informationsblad för arbetsgivare om fysisk träning på arbetsplatsen och hur den kan förbättra både hälsan hos de anställda och produktiviteten i organisationen. Arbetsgivaren får också praktiska tips kring hur hen kan göra för att få ett lyckat resultat.

− Inom vissa yrken, som till exempel polis och brandman, ingår träning i arbetstiden men det finns fortfarande många arbetsgivare som tvekar inför att införa fysisk träning på arbetet. Därför har vi tagit fram det här informationsbladet som berättar om vilka fördelar som forskningen visar på och som också innehåller praktiska tips på hur man kan göra, säger Karin Berglund, ergonom på CAMM och doktorand vid Karolinska Institutet, som tagit fram informationsbladet.

Minskad sjukfrånvaro

Den forskning som har gjorts kring fysisk träning på arbetsplatsen (under arbetstid) visar på fördelar som minskad sjukfrånvaro, minskad smärta i muskler och leder, ökad gemenskap på arbetsplatsen och en potentiellt ökad produktivitet.

− Studier visar också att de anställda upplevde att de hade mer energi, att de åstadkom mer och hade förbättrad arbetsförmåga, säger Karin Berglund.

Så gör du för att lyckas

De råd som finns med i bladet tipsar om hur du som arbetsgivare kan gå till väga vid införandet av fysisk träning på arbetsplatsen, hur du väljer lämplig träning och hur du når ett lyckat resultat. Ett tips är att börja med att titta på vilka delar av kroppen som belastas i arbetet och om det finns vanliga besvärsområden hos de anställda. Den här kartläggningen ligger sedan till grund för vilken typ av träning som kan vara till störst nytta på just din arbetsplats.

− En viktig framgångsfaktor är också att hela organisationen är med och förstår varför det är bra med fysisk träning på arbetsplatsen. Om alla är delaktiga ökar förutsättningarna för att träningen lyckas och blir en självklar del av arbetet, säger Karin Berglund.

Foto: Most Photos

Publicerad 2023-11-15