Evidensbaserade insatser inom kommuner

Här kan du läsa om evidensläge och praktiska insatser för att arbeta hälsofrämjande med mat inom verksamheter på kommunal nivå.

Kommunens arbete med att främja hälsosamma matvanor kan ske på olika nivåer från policy till insatser riktade till individer inom förskola, skola, äldreomsorg, gruppbostäder och olika fritids- och kulturverksamheter. En avgörande framgångsfaktor för det hälsofrämjande arbetet inom alla verksamheter är att personalen har nödvändig kompetens inom området mat och måltider.

 

Senast ändrad 2023-10-23

Publicerad: 2021-09-27